Vyhledávání

Kontakt

Maraton klub Hlinsko, z.s.
Blatno 1
539 10 Hlinsko

+420 702 382 594

pepa.leszkow@seznam.cz

 

 

39. ročník 

Hlinecký půlmaraton a Hlinecká osmička.
 
 
Pořadatel:              
Maraton klub Hlinsko, z.s.
Kdy:                     
Sobota 31. srpna 2019 v 11:00 hodin
Kde:                       
Stadion v Hlinsku v Č.
Startovní kancelář:  
V den závodu od 9.00 do 10:30 hod.
Přihlášky:               
Předem na www.hlinecky-pulmaraton.webnode.cz do 31.7.2019
V den závodu ve startovní kanceláři od 9:00 do 10:30 hod.
Startovné:             
Hlinecký půlmaraton
Pro přihlášené do 31.7.2019    300 Kč / startovní taška, medaile, tričko /
Pro přihlášené v den závodu    300 Kč / startovní taška /
Platba startovného při prezentaci.
Hlinecká osmička
Pro přihlášené do 31.7.2019     200 Kč / startovní taška, medaile, tričko /
Pro přihlášené v den závodu     200 Kč / startovní taška /
Platba startovného při prezentaci.
Trať:                     
Jeden velký okruh 21,1 km Hlinsko - Studnice - Košinov - Vortová - Hamry - Hlinsko,      85 % asfalt, 15 % polní cesta 
Jeden malý okruh 8 km Hlinsko - Studnice - Hamry - Hlinsko 
77 % asfalt, 23 %  polní cesta
Občerstvení:          
7,8 km - 12,8 km - 18,5 km / společně s osmičkou /, v cíli
Kategorie:              
Hlinecký půlmaraton
muži do 39 let, 40 - 49, 50 - 59, 60 - 69, 70 let a st
ženy do 34 let, 35 - 44, 45 let a st. 
Hlinecká osmička
muži bez rozdílu věku
ženy bez rozdílu věku
Regule závodu:      
Startuje se hromadným startem všech kategorii pro obě tratě. Běží se po neuzavřených silnicích a 1,5 km po polní cestě. Účastníci jsou  povinní dodržovat pravidla silničního provozu, další právní předpisy a podmínky stanovené pro pořádání závodů a chovat se ohleduplně jak k ostatním závodníkům, tak k třetím osobám. Účastníci startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nezodpovídá za škody jim nebo jimi způsobené. Přihlášením k závodu a zaplacením startovného účastník souhlasí s pravidly závodu a použitím osobních údajů a obrazových materiálů k organizaci a propagaci závodu. V průběhu závodu není dovoleno používat sluchátka. Každý účastník zodpovídá za svůj zdravotni stav. Startující mladší 18ti let potřebují písemný souhlas zákonného zástupce.
Vyhlášení:             
Vyhlášení a předání cen bude ihned po doběhu všech účastníků,
výsledky budou zveřejněny na internetu.
Ceny:                    
První tři závodníci v kategorii obdrží ceny, běžecká tombola.
Poznámka: startovní číslo se vrací, obsah startovní tašky: pamětní list, drobnosti od sponzorů
Webové stránky:    
www.hlinecky-pulmaraton.webnode.cz 
Kontakt:                
Josef Leszkow 
Tel. +420 702 382 594
e-mail pepa.leszkow@seznam.cz
Rokycanova 901  539 01 Hlinsko v Č.
Ředitel závodu:     
Josef Leszkow